tutorial origami bow

Hoe maak je nu een origami strik? Deze vraag heb ik een paar keer gekregen en hier is de tutorial ervan.
Dit lukt niet in 5 min, misschien ook niet in 10 min. Neem je tijd ervoor! De eerste keer dat ik dit probeerde heb ik lang liggen sukkelen bij bepaalde stappen. De eerste stappen zijn het moeilijkste, die in het midden iets makkelijker en op het einde is het easy stuff.

Het zijn enorm veel stappen, maar ik heb zoveel mogelijk foto's genomen zodat het duidelijk is.

How to make an origami bow now? A few people asked me, how do you do that?, and  here is the tutorial of it.
This is not possible in 5 min, maybe not in 10 min Take your time for it! The first time I tried this I did long about a few steps. The first steps are the hardest, in the middle a little easier and in the end is the easy stuff.

There are a lot of steps, but i take a lot of picture so that it is clear..


STEP1:  Neem een papier van 14 op 14 cm.
Take a paper from 14 at 14 cm 

STEP2: Plooi het papier dubbel. De kant die jeWEL wilt gebruiken is NIET zichtbaar.
Fold the paper in half. The side that you want isn't visible.

STEP3: Plooi het ook langs de andere kant. De kant die jeWEL wilt gebruiken is NIET zichtbaar.
Fold it along the other side. The side that you want is visible.

STEP4 : Plooi het met de punten samen. Nu is de kant die je wel wilt gebruiken wel zichtbaar.
Crease with the points together. Now the side that you want to use is visible

STEP5: Plooi het ook langs de andere kant.
Fold it along the other side.

Dit moet je nu hebben.
This is what you get now.

STEP6: Plooi het zoals hier ( hieonder kan je zien hoe je het kan doen )
Fold it as shown (below you can see how you can do it)

step 6

step 6

STEP7: plooi het voorste stukje naar voor.
fold the front piece forward.
STEP8: Plooi het open.
Fold it open.

STEP9: Nu heb ik de contouren van het vierkant in het midden benadrukt met te plooien.
Now I have the contours of the square in the middle emphasizes folding.

STEP10: Duw de zijkanten bijeen.
Push the sides together.

Momenteel ziet het er zo uit.
Now it looks like this.

STEP11: plooi de stukjes zijkant  naar binnen, doe dit ook met de achterkant.
fold the side pieces to the inside, do the same with the back.

STEP12: Plooi het open.
Fold it open.

als je het open plooit duw het vierkant in het midden plat.
f you open it push the squear in the middle.

STEP13: draai het om, dan krijg je dit.
Turn it on, you get this.

STEP14: Knip nu op de rode lijnen weergegeven. Op de bovenste lijn knippen.
Now cut the red lines. On the top line cut.

Je heb dan zoiets.
You've got something like this.

STEP15: Plooi het voorste stuk naar achter.
Fold the front piece back.
STEP16: Plooi de zijkanten naar binnen, doe dit ook met de andere kant.
Fold the sides inward, do also the other side.


STEP17: Draai om en dan moet je dit verkrijgen.
Turn it on and you get this.

STEP18: Duw de uiteinden van de strik in het middenste gedeelte.
Push the ends of the bow in the middle section.

STEP19: knip waar de zwarte lijn staat aangegeven.
cut where the black line indicated.


STEP20: plooi het buitenste gedeelte naar binnen.
fold the outer to inner.

STEP21: Doe dit ook met het binnenste gedeelte.
Do the same with the inner part.

STEP22: Draai om.
Turn on.

STEP23: Knip op de zwarte lijnen waar aangegeven is.
Cut the black lines where indicated.

KLAAR 
READY

2 opmerkingen: