disappointed

1. beteuterd / perplexed
2. betrokken / concerned
3. bedrogen / cheated
4. bedrog / deception
5. gefrustreerd / frustrated
6. gedesillusioneerd / disillusion
7. kaal / bald
8. misnoegd / displaesed
9.onbevredigd / unsatisfied
10. ontgoocheld / disenchanted
11. onvoldaan / unsatisfied
12. ontmoedigd / dispirited
13. onbehaaglijk gevoel / malaise
14. sneu / sad
15. sip / glum
16. terneergeslagen / depressed
17. wanhopig / desperate
18. zuinig / economical
19. zielig / pathetic

Zo voel ik mij op deze moment. -  persoonlijke reden -
This is how I feel right now. - personal reason -

source: encyclo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten