Facts about me

Op Nicole haar blog vond ik deze post geweldig. Ik ga het wel in een geschreven versie doen. Waarom? Lees maar verder.

1. Ik heb 10 jaar pianolessen gevolgd en 1 jaar gitaar.
2. Elke 2 uur van de dag kan ik wel iets eten. - wat een geluk dat ik niet dikker wordt-
3. Als mensen iets opeten op een verkeerde manier. Bij elk koekje, chips,.. heb ik een manier om op te eten, maar als iemand anders het anders doet. Ohnee big drama!
4. Ik haat sporten. Serieus als je ooit aan mij vraagt 'Wil je mee gaan sporten?' dan is mijn antwoord 'Neen'. Daarom staat mijn conditie op een laag pitje.
5. Perfectionist. Als ik wil tekenen moeten al mijn soorten potlooden opvolgorde liggen en ook niet scheef.
6. Ochtendhumeur. Oohjawel, mij moet je s'ochtends niet lastig vallen.
7. Vroeger zat ik op kindertent.nl - Zat jij er ook op ? :D
8. Mensen zeggen dat ik een rare stem heb. - of het waar is weet ik niet - Daarom dat ik de geschreven versie doe.
9. In de trein kan ik in slaap vallen -  met open mond- . Niet goed I know maar meestal zit ik een boek te lezen. Of rare mensen te checken.
10. West-vlaams dat moeten ze afschaffen. Zelfs sommige docenten op mijn school praten zo. HALLO, niet iedereen is van die kanten hé.

English
1. I followed 10 years piano lessons and 1 year guitar.
2. Every two houres of the day I can eat something.- Lucky my, i'm not becomming fat-.
3. When people eat something in a wrong way. like cookie, chips, .. I have a special way to eat things, and when someone else do it wrong. Big drama!
4. I hate sports. Seriously if you ever ask me "Do you wonna go to a fitness center?" then is my answer 'No'. That's why my condition is bad.
5. Perfectionist. If I wanna draw something then all the pencils have to lay down in a specif order.
6. Morning mood is bad. Oohyes. You don't have to say anything then to me.
7. Previously I was on kindertent.nl - Do you have also an account there? : D
8. People say that I have a weird voice. - If it's true I don't know -.
9. In the train I can fall asleep - with open mouth. Not good I know, but usually I'm reading a book. Or check out strange people.
10. West Flemish they must forbidden it. Even some teachers at my school talk so. HELLO, not everyone is from there.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten