pencils collectionDit zijn al mijn potloden op kot. Thuis heb ik nog z'n collectie staan. Ik weet het, het is enorm veel maar ik had geen zin om al mijn potloden steeds heen en weer te sleuren. Dus vandaar heb ik alles dubbel.

These are all my pencils at the place where i study. At home I have this collection also. I know, it's a lot but I
didn't want to take them everytime with me on the train. So that's why I have everything double.
Deze potloden kan ik absoluut niet meer missen. Ik heb alle potloden van B8 tot H6.
These pencils I can't miss them. I have all the pencils from B8 to H6.

Voor diegenen die niet weten waarover ik het heb zal ik het even uitleggen. Elk goed potlood heeft een 'code' zal ik het noemen. Bij het merk 'steadler' staat deze aan het uiteinde van het potlood.
H6-H5-H4-H3-H2-H-F-HB-B-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8
Met H6 kan je lichte lijnen tekenen, deze punt is enorm scherm dus als je te hard op je potlood duwt heb je een snee in je blad, dit is absoluut niet de bedoeling. Ik hou meestal mijn potlood zo scheef mogelijk. Nu B8 daar kan je echt zwart en dikke lijnen mee tekenen, dit wordt vaak gebruikt voor schaduwen.
De HB kan je niet missen. Dit is HET standaard potlood. Hiermee teken ik altijd eerst de contouren van de tekening.

For those who do not know what I'm talking I will explain. Each pencil has a "code" . By the brand 'Steadler' it stand at the end of the pencil.
H6-H5-H4-H3-H2-H-F-HB-B-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8
H6 can draw light lines, this point is huge screen so if you push too hard on your pencil you cut your paper, this is definitely not the intention. I usually take my pencil as crooked as possible. Now B8 you can draw really black and thick lines with signs, it is often used for shadows.
The HB can not miss. This is THE standard pencil. This one I always  use for the contours of the drawing.


Van achter in het zwarte gedeelte staat de code. Ik teken altijd met het merk van 'steadler' Persoonlijk vind ik dit de beste potloden.
From Behind the black part is the code. I always sign with the brand of "Steadler" Personally I think this is the best pencils.
Hierop zie je houtskool, pastelkrijt, pastel potloden, gewone gom, kneedgom.
Het houtskool vind ik enorm leuk om mee te werken. Dit gebruik ik eigenlijk voor alles, ik ben hier nog mee in de 'ontdekkingsfase'. De witte pastelpotloden kan je gebruiken als je op een zwart blad een witte tekening wilt maken. Dit heb ik jammer genoeg nog niet uitgetest. Het lijkt me in ieder geval een uitdaging! De andere heb ik nodig gehad voor school. Als we een schets maakte met organische vormen konden we deze inkleuren met pastel potloden om de schaduw goed te kunnen weergeven.
Kneedgom is handig voor schaduwen te maken.
 charcoal, pastels, pastel pencils, eraser, knead eraser.
The charcoal I find a lot of fun to work with. I actually use this for everything, I'm still in the "discovery phase". The white pastel pencils can be used when you draw on a black sheet. This I  unfortunately have not  tested. It seems to me a challenge! The other I needed it for school. If we have a sketch made ​​with organic shapes that we could paint with pastel pencils to shade properly display.
knead eraser is useful for shadows.

Een opbergdoos kan ik absoluut niet missen! Thuis heb ik een vele grotere staan.
A storage box I can not afford to miss! At home I have a much larger .Morgen  laat ik mijn laatste collectie zien van zwarte en witte stiften!
Tomorrow you will see my last collection black and white markers!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten